Contact

BE
SUCCESSFUL

BLC – เกี่ยวกับเรา

Bristol Language Centre (BLC) เป็นโรงเรียนเอกชนที่กระตือรือร้นและมีพลังสร้างสรรค์ เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพหลากหลายนำเสนอให้กับผู้เรียน

หลักสูตรของ BLC สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ที่มีเทคนิคการสอนและสื่อการสอนที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ BLC ให้ความสำคัญและดูแลใส่ใจนักเรียนเป็นรายบุคคล ไม่ว่าจะด้านความเป็นอยู่หรือการเรียน เราพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของนักเรียนให้ดีที่สุด

ในขณะที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการใช้ชีวิตจริง นักเรียนจะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขกับกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งได้ใช้ชีวิตในเมืองที่มีชีวิตชีวาอย่างบริสตอล สำหรับที่พักนั้น เรามีที่พักดีๆ หลากหลายที่เหมาะกับคุณ

เราพร้อมทำตามความต้องการของคุณ

 • ในแต่ละปี มีนักศึกษาหลายร้อยคนจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก สมัครเรียนกับสถาบันบริสทอลของเรา
 • คอร์สเรียนที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และเปิดรับตลอดปี
 • แผนการเรียนของนักเรียนจัดทำเป็นรายบุคคล
 • มีคลาสเรียนทั้งภาคเช้าและเย็น
 • มีการช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ SMS และสื่อออนไลน์
 • มีที่พักสะดวกสบายให้เลือกหลายรูปแบบ

 

ทุกสิ่งรอบตัวเป็นมิตร และคุณครูยอดเยี่ยมมาก

Agnes Orban, อายุ 23 ปี, นักศึกษาชาวฮังกาเรียน
หลักสูตร

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การศึกษาต่อในระดับสูง ประกอบธุรกิจหรือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ คุณจะได้เรียนรู้ทั้งคำศัพท์และหลักไวยากรณ์ที่จำเป็น นอกจากหนังสือเรียนแล้วยังมีสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อื่นๆ อีกด้วย เช่น โทรทัศน์และวิทยุ 

หลักสูตรนี้มีสองระดับ คือ ระดับทั่วไปและระดับเข้มข้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับทั่วไปมีคาบเรียนในช่วงเช้าเท่านั้น (สามารถเลือกเป็นช่วงเย็นแทนได้เช่นกัน) ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับเข้มข้นจะมีคาบเรียนทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย เสริมด้วยวิชาเลือกในบ่ายวันศุกร์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับการเลือกเรียนในสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ 

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง
 • เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • เพิ่มโอกาสด้านอาชีพการงาน
 • มีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จกับการศึกษาด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น หรืออาจช่วยเพิ่มคะแนนในการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบกลุ่มเล็กสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 13 - 17 ปี ที่รวมเนื้อหาวิชาการและกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนอังกฤษอย่างสนุกสนาน ผ่อนคลาย ซึ่ง BLC ใช้วิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ทุกชั่วโมงเรียนน่าสนใจและสร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนยิ่งขึ้น

นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมมากมาย เช่น ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองบริสทอล (พิพิธภัณฑ์, ผลงานศิลปะบาทวิถี (street art) และตลาดพื้นเมือง) สนุกกับกิจกรรมกีฬา ท่องเที่ยวเมืองอื่นๆ ในอังกฤษ เช่น เมืองบาธ ลอนดอน (เป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมเท่านั้น นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย)

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง
 • สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอังกฤษอย่างใกล้ชิด พบปะเพื่อนใหม่ พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ท่องเที่ยว และทำกิจกรรมหลากหลาย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ

BLC มีหลักสูตรเพื่อเตรียมสอบสำหรับสนามสอบต่างๆ มากมาย หลักสูตรนี้จะสอนภาษาอังกฤษทั่วไปในช่วงเช้า และเสริมด้วยการติวสอบอย่างเข้มข้นในช่วงบ่าย

Cambridge Examination - ข้อสอบ FCE (First Certificate in English) และ CAE (Certificate of Advanced English) เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นข้อสอบที่ยอดเยี่ยม มุ่งวัดความแม่นยำทางภาษาทุกด้าน

IELTS Preparation คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ IELTS เพื่อใช้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง
 • ได้คะแนนตามที่ผู้เรียนตั้งเป้าไว้เพื่อใช้ศึกษาต่อ หรือพัฒนาในอาชีพการงาน หรือการติดต่อธุรกิจระดับสากล

ปรับพื้นฐานสำหรับเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (IFY)

หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติของสถาบัน BLC จะช่วยปูพื้นฐานวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ รวมถึงเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับคณะหรือสาขาที่คุณเลือกเรียน

หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาด้านธุรกิจหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระดับคุณภาพของประเทศอังกฤษได้ 

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจนั้นมีทั้งแบบเรียนเดี่ยวและเรียนกลุ่ม มุ่งเน้นการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในที่ทำงานหรือการติดต่อธุรกิจสากล BLC จะวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนและเก็บข้อมูลความสนใจเพื่อจัดคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน การเรียนการสอนของเรามีหัวข้อที่หลากหลาย เช่น

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • ติดต่อสื่อสารธุรกิจระดับสากลได้คล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้น

โครงการฝึกงาน

สถาบัน BLC เปิดโอกาสให้นักเรียนชาวยุโรปได้ศึกษาภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริงในที่ทำงาน หลังจบหลักสูตรภาษาจาก  BLC แล้ว นักเรียนจะได้ฝึกงานกับบริษัทในเมืองบริสทอล โดยสถาบันจะคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสมกับประสบการณ์หรือสาขาเรียนของนักเรียน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เปิดรับของบริษัทต่างๆ และข้อมูลสำคัญจากนักศึกษา เช่น Resume) ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสถาบัน BLC จะเป็นตัวแทนนำนักศึกษาเข้าไปแนะนำตัวกับทางบริษัท

คอร์สเรียนต่างๆ

97% of BLC Students thought that their lessons were 'interesting' or 'very interesting'

ผมซาบซึ้งใจในมิตรภาพระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน รวมถึงการผลักดันของครูที่ทำให้ผมตั้งใจเรียนมากขึ้น

Maximilian Konig, อายุ 20 ปี, นักศึกษาชาวเยอรมัน
การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

BLC ใส่ใจดูแลคุณ สวัสดิภาพของคุณสำคัญที่สุด

ความสุขและความปลอดภัยของนักเรียน BLC เป็นสิ่งที่ทางสถาบันให้ความสำคัญเป็นอับดับหนึ่ง เรายินดีช่วยคุณแก้ไขปัญหาและเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือคุณ แผนกให้ความช่วยเหลือนักศึกษาพร้อมช่วยคุณอย่างเต็มที่ เราช่วยดูแลคุณได้ตั้งแต่การติดต่อประสานงานกับตำรวจ บริการทางการแพทย์ รวมถึงการเปิดบัญชีธนาคารในอังกฤษด้วย

สำหรับความช่วยเหลือด้านการศึกษา เรามีครูผู้มีประสบการณ์ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำทุกๆ ขั้นตอนสำคัญในอังกฤษ การสอนอย่างมีประสิทธิภาพของเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

ครูของสถาบัน BLC ผ่านการอบรมวิธีการสอนภาษาสำหรับชั้นเรียนโดยใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เป็นหลัก นักศึกษาสามารถใช้การเรียนออนไลน์เป็นตัวช่วยได้ตลอดเวลา รวมถึงการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองของเราเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงแบบฝึกหัดและการเตรียมสอบที่ได้คัดคุณภาพมาแล้ว ผู้เรียนยังสามารถขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ฟรีจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

ให้ BLC ดูแลและช่วยเหลือคุณ

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
 • แผนกดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
 • สายด่วน 24 ชม.
 • วางแผนการเรียนส่วนบุคคล
 • ติวเตอร์ผู้ทุ่มเท
 • การเรียนออนไลน์และการเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย
 • แผนกดูแลช่วยเหลือด้าน VISA
 • บริการรับส่งสนามบิน
 • ประกันภัยต่างๆ สำหรับนักศึกษา
95% of our students thought our administrative staff were helpful

BLC เป็นโรงเรียนที่ดีจริงๆ คุณครูและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องอะไร

Braulio Monteiro, อายุ 19 ปี, นักศึกษาชาวแองโกลา
บริสทอล – เมืองที่ยอดเยี่ยม

บริสทอล – เมืองที่ยอดเยี่ยม

บริสทอลเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของประเทศอังกฤษ มีนักศึกษาเต็มเวลาศึกษาอยู่ที่นี่ราว 40,000 คน 

โดยมีจำนวนประชากรมากกว่า 400,000 คน เมืองบริสทอลมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ศิลปะ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคนี้ บริสทอลมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น สะพานแขวนคลิฟตันของ Brunel พิพิธภัณฑ์บนเรือ SS Great Britain ผลงานศิลปะ urban art ของ Bansky และโรงละคร Vic ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ

บริสทอลเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยเสียงดนตรี และเป็นที่รู้จักจากงานเทศกาลประจำเมือง รวมทั้งมีมหาวิทยาลัยชื่อดังสองแห่ง ที่นี่มีกิจกรรมกีฬาที่หลากหลาย สภาพอากาศของเมืองบริสทอลไม่หนาวจัดหรือร้อนจัด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองจักรยานแห่งแรกของอังกฤษ และยังได้รับตำแหน่ง European Green Capital ประจำปี 2015 ด้วย

จากเมืองบริสทอล คุณสามารถเดินทางโดยรถไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไปยังเมืองบาธ คาร์ดิฟฟ์ และลอนดอน

บริสทอลเป็นเมืองที่มีสีสัน สวยงาม น่าอยู่ และไม่ใหญ่โตจนเกินไป มีใจกลางเมืองที่คึกคัก และมีสะพานแขวนที่มีชื่อเสียง ควรต้องไปเยี่ยมชม ที่นี่มีผับและสถานบันเทิงหลายรูปแบบ แต่ละที่มีดนตรีรูปแบบต่างกันไป บริสทอลเป็นเมืองที่สะอาดและค่อนข้างปลอดภัยทีเดียว

Terese González Prieto, อายุ 33 ปี, นักศึกษาชาวสเปน
กิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม

กิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม

ไม่ใช่แค่เรียนภาษาอังกฤษ แต่เรียนเกี่ยวกับประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร

เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างอิสระด้วยตนเอง สัมผัสเรียนรู้ผู้คนจากการพูดคุยกับชาวเมือง และสนุกไปกับสถานที่และกิจกรรมใหม่ๆ สถาบัน BLC ตั้งใจที่จะมอบโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แทบทุกวันตลอดปี

โปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมของเรา เปิดกว้างให้ผู้เรียนท่องเที่ยวไปสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทั้งในและนอกเมืองบริสทอล เช่น ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด บาธ และสโตนเฮนจ์ หรือให้ผู้เรียนได้มีเวลาพบปะสังสรรกับเพื่อนใหม่ ทั้งชมภาพยนตร์หรือทานอาหารด้วยกัน กิจกรรมเหล่านี้และการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนของ BLC จากหลายเชื้อชาติ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจการใช้ภาษาอังกฤษของคุณมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของปี และค่าใช้จ่ายจะไม่รวมอยู่ในค่าเรียน ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก

แผนการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจาก BLC

 • จิตรกรรมฝาหนังชื่อดังของ Bansky
 • เที่ยวเมืองอื่นๆ อาทิ ลอนดอน
 • การแสดงต่างๆ ทั้งในโรงภาพยนตร์และโรงละคร
 • ผลงานด้านวิศวกรรมชิ้นเอกของ Brunel
 • ปาร์ตี้บาร์บีคิว หรือเที่ยวชายหาดในฤดูร้อน
 • ชมดอกไม้ไฟ หรือเที่ยวตลาดวันคริสต์มาสในฤดูหนาว 
 • ชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น Stonehenge หรือ Salisbury
 • กิจกรรมบันเทิงใจ เช่น เกมเลเซอร์ โบว์ลิ่ง
 • เทศกาลที่โด่งดังของเมืองบริสทอล เช่น Bristol Harbour Festival หรือ Balloon Fiesta
 • ผับแบบอังกฤษแท้ๆ หรือภัตตาคารรสชาติเยี่ยม

 

 

บริสทอลเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะเป็นเมืองที่คุณสามารถใช้เวลาว่างทำกิจกรรมได้หลากหลายสุดๆ (โรงละคร, โรงภาพยนตร์, พิพิธภัณฑ์, กิจกรรมกลางแจ้ง ฯลฯ)

Miguel Guerrero, อายุ 42 ปี, ชาวสเปน
ตัวช่วยด้านการเรียนออนไลน์

ตัวช่วยด้านการเรียนออนไลน์

ตั้งใจสร้างบรรยากาศการเรียนออนไลน์บนมือถือให้น่าตื่นเต้น มีการโต้ตอบกับผู้เรียน และยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่แตกต่างของผู้เรียน

เราตระหนักดีถึงประโยชน์ของการเรียนนอกห้องเรียน ดังนั้นเราจึงภูมิใจที่จะมอบตัวช่วยด้านการเรียนออนไลน์ให้ผู้เรียนทุกคนฟรี:

 • BLC Anytime ใช้ได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงกิจกรรมและแหล่งความรู้มากมายได้ตลอด 24 ชม. และสามารถแชร์ประสบการณ์ของคุณกับเพื่อนๆ บน Facebook และ twitter ได้ด้วย
 • BLC’s unique SMS / BLConTEXT - โปรแกรมส่งข้อความ (SMS) ที่ไม่เหมือนที่ใดของ BLC จะส่งข้อความหาผู้เรียนประจำทุกวัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน และส่ง links วิดีโอ เว็บไซต์ และภาพที่มีประโยชน์กับการเรียนให้ด้วย BLConTEXT เชื่อมต่อกับ social networks ต่างๆ 

คุณสามารถใช้ BLC Anytime ฟรีอีก 3 เดือนหลังจบคอร์ส

 

เรียนในแบบของคุณเอง

 • เรียนระหว่างเดินทาง
 • วิธีเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกและมีการโต้ตอบกันตลอดเวลา
 • เข้าถึงกิจกรรมเสริมมากกว่า 1,000 กิจกรรม
 • บรรลุเป้าหมายการเรียนส่วนตัวของคุณ
 • เตรียมตัวสอบผ่านตัวช่วยออนไลน์
 • แชร์ประสบการณ์ในการเรียนของคุณกับเพื่อนๆ
 • ใช้งานได้ทุกวันทุกเวลา
 • ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ฉันคิดว่าเป็นความคิดที่เยี่ยมมาก ฉันชอบที่ได้รับข้อความทุกวันก่อนเข้าเรียน มันช่วยกระตุ้นให้ฉันคิดเป็นภาษาอังกฤษ และทำให้ฉันได้เรียนรู้วลีภาษาอังกฤษรวมถึงคำศัพท์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Sara Guerrini, อายุ 23 ปี, นักศึกษาชาวอิตาลี
ที่พัก

ที่พัก

พักกับครอบครัวอุปถัมภ์หรือพักอาศัยด้วยตนเอง ตัวเลือกที่พักของเรามีมากมายเพื่อรองรับความต้องการทุกรูปแบบของผู้เรียนคุณสามารถใช้ BLC Anytime ฟรีอีก 3 เดือนหลังจบคอร์ส

โฮมสเตย์ (พักกับครอบครัวอุปถัมภ์)

หากเลือกพักโฮมสเตย์ คุณจะได้สัมผัสความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน  ได้รับคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับบริสทอลและมีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ โฮมสเตย์จะอยู่ไม่ไกลจากสถาบัน BLC เดินทางได้สะดวก และคุณจะมีห้องนอนของตัวเองกับห้องนั่งเล่นรวม เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลที่พักของสถาบัน BLC จะแวะเวียนสำรวจบ้านพักโฮมสเตย์ทุกๆ หลังสม่ำเสมอเพื่อรักษามาตรฐาน

คุณสามารถเลือกได้ระหว่าง ‘half board’ ซึ่งรวมอาหารเกือบทุกมื้อให้คุณ หรือ ‘self-catering’ หากคุณต้องการทำอาหารทานเอง

ห้องพักทั่วไป

ตัวเลือกนี้จะเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ชีวิตอิสระอย่างเต็มที่ในบริสทอล โดยที่พักทุกแห่งอยู่ใกล้สถาบัน

Elephant House ที่นี่จะมีมาตรการ English language-only หรือใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภาษาเดียวเท่านั้น คุณจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษที่บ้านกับเพื่อนๆ จากหลายชาติ พร้อมกับทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมต่างๆ ของตัวเอง และเจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ในที่พักด้วย พวกเขาพร้อมที่จะดูแลคุณเสมอ

BLC City Centre Studio Apartments ตัวเลือกที่เป็นอิสระและเป็นส่วนตัวมากที่สุด ที่พักทันสมัย และอยู่ใกล้ร้านอาหาร ผับ และร้านค้ามากมาย

BLC Juniors’ Residence

ที่พักสำหรับเด็ก ที่พักลักษณะเหมือนโรงแรมสำหรับเด็กเท่านั้น ได้รับรางวัลด้านอาหารและเจ้าหน้าที่เป็นมิตร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกจากโฮมสเตย์ 

Uที่พักสำหรับคุณ

 • พักโฮมสเตย์กับครอบครัวอุปถัมภ์
 • เลือกพักอย่างอิสระในชุมชนของสถาบัน BLC
 • พักอย่างมีอิสระเต็มที่ใน studio apartment ของคุณเอง
 • ที่พักสะอาด ทันสมัย
 • ที่พักพร้อมห้องน้ำในตัว
 • ที่พักเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบโดยสถาบัน BLC แล้ว

 

95% of BLC students said their hosts were friendly and helpful

การจัดการของ BLC สมบูรณ์แบบ และที่พักดีเลิศจริงๆ

Luis Gomez Saiz, อายุ 20 ปี, นักศึกษาชาวสเปน
ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเพิ่มเติม

 ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณที่ให้ความสนใจสถาบัน BLC เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณ

 

99% of students would recommend the school to another student

เป็นประสบการณ์การเรียนที่ยอดเยี่ยมมาก ทักษะภาษาอังกฤษของผมพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และมันง่ายมากๆ เมื่อคุณไปเรียนอย่างมีความสุข และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผม

Alberto Carrasco, อายุ 31 ปี, นักศึกษาชาวสเปน

MEMBERSHIPS AND ACCREDITATIONS

Accredited by the British Council Cambridge English Exam Preparation Centre